Výsledky vyhľadávania pre Ako soľ

BEKON nasolená bravčová polka, mladá bravčovina, bakon (potrav.)
BIBLIA Písmo sväté, súbor posvätných spisov judaizmu (Starý zákon) a kresťanstva (Nový zákon), osoba alebo vec, ktorá je pre niekoho absolútnou autoritou, v prenesenom zmysle hrubá kniha
CONCERTINO hudobná skladba menšieho rozsahu a menšej náročnosti ako koncert, malá skupina sólových hudobníkov
DELEGÁCIA skupina zastupujúca nejaký orgán alebo organizáciu pri jednaní, posolstvo, prenesenie úradného alebo súdneho rozhodovania alebo právomoci na iný ako príslušný orgán
GRADUOVAŤ udeliť akademickú hodnosť, absolvovať, zakončiť štúdium, vybaviť stupnicou
HADŽ púť do Mekky, ktorú musí každý pravoverný mohamedán absolvovať aspoň raz v živote ako jednu z piatich moslimských povinností
CHLORAMÍN sodná soľ používaná ako dezinfekčný, odmorovací a bieliaci prostriedok
KANTÁTA rozsiahla symfonická skladba pre orchester, zbor a sólových spevákov, oslavná báseň
KAVATÍNA v opere a v oratóriu lyrický sólový spev jednoduchší ako ária
LENNON britský spevák, skladateľ a gitarista, zakladajúci člen skupiny The Beatles a úspešný sólový hudobník, známy tiež ako výtvarník, herec, spisovateľ a politický aktivista (John, 1940-1980)