Výsledky vyhľadávania pre Brab na 4 písmená

ORAŤ obrábať pluhom, plúžiť, kypriť zem pluhom, narábať s pluhom
ORAŤ obrábať pôdu
POLE roľa, obrábaný pozemok
ROMI značka obrábacích strojov
ÚHOR neobrábaná zem, prielom