Výsledky vyhľadávania pre Cnu

ABSTRAHUJ zovšeobecňuj
ABSTRAHUJ zovšeobecňuj, odvodzuj, vyvodzuj, nebrer do úvahy, neprihliadaj
ABSTRAHUJE zovšeobecňuje, odvodzuje, vyvodzuje, nebrerie do úvahy, neprihliada
ABSTRAHUJEME zovšeobecňujeme, odvodzujeme, vyvodzujeme, nebrerieme do úvahy, neprihliadame
ABSTRAHUJETE zovšeobecňujete, odvodzujete, vyvodzujete, nebreriete do úvahy, neprihliadate
ABSTRAHUJÚ zovšeobecňujú, odvodzujú, vyvodzujú, nebrerú do úvahy, neprihliadajú
ALIGÁT príväzok tlačeného alebo rukopisného diela, s ktorým tvorí knižničnú jednotku
ANERGIA časť energie, ktorú nie je možné premeniť na užitočnú energiu, znížená obranná reakcia organizmu
ANORGANICKÝ nerastný, neústrojný, týkajúci sa neživých látok, opak organického, vzťahujúci sa na funkčnú poruchu orgánu
APRETUJ rob konečnú úpravu výrobkov