Výsledky vyhľadávania pre Hat ang

ABORT prerušiť, zrušiť, zlyhať po anglicky
AID pomáhať, po anglicky
ASSIST pomáhať, po anglicky
CAST vrhať, po anglicky
FAIL zlyhať, po anglicky
FAILING zlyhať, po anglicky
FAILURE zlyhať, po anglicky
FORTUNE bohatstvo, po anglicky
GRASP siahať, po anglicky
HATIŽÁK ruksak (slang.) (aj hatižiak, hatižak, hátižák)