Výsledky vyhľadávania pre JM

ABSTENCIA zrieknutie sa, vzdanie sa, zdržanie sa možnosti využiť právo, najmä volebné
ABSTINENCIA zdržiavanie sa pôžitkov, najmä pitia liehovín, zdržanlivosť
ABSTRAHOVAŤ odvodzovať, odvodiť, vyvodzovať, vyvodiť, zovšeobecniť, zovšeobecňovať, nebrať do úvahy, neprizerať, neprizrieť, neprihliadať, neprihliadnuť, vyvodzovať, napr. všeobecné závery či pojmy z jednotlivých javov či pojmov
ABSTRAKTNÝ získaný abstrakciou, myšlienkový, pojmový, pomyseľný, odťažitý, obecný, neskutočný, neživotný, nerealistický
AD OCULOS zjavne, názorne, zrejme, viditeľne
ADMINISTRATÍVA správa najmä verejná a štátna
ADMINISTRATÍVA správa, najmä verejná a štátna, správna zložka orgánu alebo organizácie, v USA súhrnné označenie prezidenta a vlády
ADÓNSKY tvorený daktylmi a trochejmi (adónsky verš)
AEROLÓGIA náuka o fyzikálnych dejoch vo vyšších vrstvách atmosféry, najmä v troposfére
AFLATOXÍN toxická látka, ktorú produkujú niektoré mikroorganizmy, najmä v potravinách a krmivách