Výsledky vyhľadávania pre Neurčitý slovesný tvar

SUPINUM neurčitý slovesný tvar blízky infinitívu, po slovesách vyjadrujúcich pohyb, smer alebo účel