Výsledky vyhľadávania pre Nižší šĺachtic

BARONET príslušník nižšej anglickej šľachty, nižší šľachtic
EARL nižší anglický šľachtický titul, anglický šľachtic
MINORUM GENTIUM latinsky: nižšieho rádu, vo feudalizme označenie šľachtických rodov nedávno povýšených, na rozdiel od tzv. Rodovej, teda starej šľachty
SAMURAJ príslušník nižšej japonskej vojenskej šľachty, japonský nižší šlachtic, člen vojenskej japonskej šľachty
ZEMAN nižší šľachtic (hist.)
ZEMAN nižší šlachtic, statkár