Výsledky vyhľadávania pre Ocakavany

EDD Expected Date Of Delivery, očakávaný termín pôrodu (angl.skr.)
ELIPSA kužeľosečka, krivka, geometrické miesto bodov, ktorých súčet vzdialeností od dvoch ohnísk je stály, nevyjadrovanie očakávaných slov alebo viet podľa daného vetného schématu, výpustka, druh kužeľosečky
KOMPLIKÁCIA spletitosť, zložitosť, neočakávaný problém, zápletka, zdravotný problém
NÁHODNÝ neočakávaný námatkový
NEPLÁNOVANÝ náhodný neočakávaný
PAROXYZMUS prudký záchvat choroby, silný záchvat, zvýšená horotvorná a sopečná činnosť, neočakávaný výbuch sopky