Výsledky vyhľadávania pre Stencia sa

ASEITA existencia sama o sebe (filoz.)
IZOMORFIA existencia dvoch či viacerých zlúčenín s kryštálmi rovnakého typu, ktoré sa vzájomne môžu zastupovať, tvoriť zmesové kryštály
ŠESTOV ruský filozof a spisovateľ, predstaviteľ existencializmu (Lev Isaakovič, 1866-1938)