Výsledky vyhľadávania pre Technické k o na 3 písmená

BEZ Bratislavské elektrotechnické závody (skr.)
DAN majstrovský stupeň technickej vyspelosti v džude
FÚU Fakulta úžitkových umení Technickej univerzity
KIU žiacky stupeň technickej vyspelosti džudistov
KJÚ žiacky stupeň technickej vyspelosti džudistov
KTS kontrola technického stavu
MTZ materiálno-technické zabezpečenie (skr.)
MTZ materiálno-technické zásobovanie (skr.)
OTE oddelenie technickej evidencie
OTK odbor technickej kontroly (skr.)