Výsledky vyhľadávania pre c irkevný snem

KONCIL cirkevný snem
KONCIL poradné zhromaždenie, v katolíckej cirkvi zhromaždenie najvyšších hodnostárov pod predsedníctvom pápeža, cirkevný snem
SYNODA cirkevný snem