Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre druhy

ABI Samuelov druhý syn (bibl.)
ADAMS americký politický filozof, viceprezident a druhý prezident USA (John, 1735-1826)
ALTER iný, druhý, po latinsky
ANOD druhý syn kráľa Loraca (Loraka)
ANTIBIÓZA vzájomné potláčanie rastu a iných životných prejavov jedného organizmu druhým
ARCHA vozidlo tvaru skrine alebo lode, koráb, veľká loď, ktorou podľa biblie Noe pri potope sveta zachránil všetky druhy zvierat a svoju rodinu
BAM druhý úder zvona
BANKA peňažný ústav realizujúci rôzne druhy finančných, najmä úverových operácií, zdravotnícke oddelenie skladujúce obranné tkanivá, tekutiny a orgány na ďalšie liečebné zákroky, počítačový súbor dát, databanka
BENEŠ druhý česko-slovenský prezident jeden z vodcov odboja za vznik Česko-Slovenska počas prvej svetovej vojny predstaviteľ odboja za obnovenie Česko-Slovenska počas druhej svetovej vojny sociálny demokrat ideológ čechoslovakizmu a autor Benešových dekréto
CEDAR druhý syn Izmaelov