Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre na stred

ABEYLEGESSOVÁ turecká atlétka - bežkyňa na stredné a dlhé vzdialenosti (Elvan, *1982)
ABRAKADABRA stredoveké magické zaklínacie slovo, čarovná formulka
ABRAKADABRA stredoveké magické zaklínacie slovo, výmysel
ACIDUM kyselina, liečivá látka vyvolávajúca kyslé prostredie v žalúdku
ADAMITA člen stredovekej náboženskej sekty vyznávajúcej nahotu, naháč
ADAPTÁCIA prestavba, prispôsobenie stavby alebo veci iným účelom, proces premeny fauny a flóry pod vplyvom meniaceho sa prostredia, prispôsobenie umeleckého žánru na iný
ADEND skupina atómov sústredená okolo atómového centra
ADIABATICKÝ označujúci deje prebiehajúce bez výmeny tepla s okolitým prostredím
ADRENOLYTIKUM liek znižujúci napätie sympatika prostredníctvom látky pôsobiacej proti adrenalínu
AEROFYT rastlina s asimiláciou závislou na vzdušnom prostredí