Výsledky vyhľadávania pre neplat

ALIFER prehlásenie neplatnosti hry, odmietnutie rozdaných kariet
ANLULUJE vyhlasuje za neplatné
ANULÁCIA zrušenie, vyhlásenie za neplatné
ANULOVAL vyhlásil za neplatné
ANULOVAŤ vyhlásiť neplatnosť niečoho, zrušiť, prevedenie rovnice na taký tvar, kde na jednej strane je nula
ANULOVAŤ vyhlásiť za neplatné
ANULUJE vyhlasuje za neplatné
ANULUJETE vyhlasujete za neplatné
ATETÉZA prehlásenie časti textu alebo celého diela za neplatné
BEZCOLNÉ PÁSMO zóna, kde sa neplatí clo za tovar