Výsledky vyhľadávania pre Úhlovodík

ACETYLÉN jedovatý horľavý uhľovodík s trojitou väzbou vznikajúci rozkladom karbidu vodou, používa sa na zváranie, svietenie a pod.
AJKAIT jantárový nerast, odroda jantáru, uhľovodík zo skupiny jantáru
ALICYKLICKÝ označenie uhľovodíkov a ich derivátov s reťazcami kruhovito usporiadaných atómov uhlíka
ALIFATICKÝ označujúci nasýtené aj nenasýtené uhľovodíky s necyklickými reťazcami
ALKAL uhľovodíkový radikál
ALKÁN druh uhľovodíka, málo reaktívna látka
ALKÁN nasýtený uhľovodík, parafín
ALKÉN nenasýtený uhľovodík s jednou trojitou väzbou medzi atómami uhlíka v otvorenom reťazci
ALKÉN nenasýtený uhľovodík, olefín
ALKÍN nenasýtený uhľovodík s trojitou väzbou