Výsledky vyhľadávania pre Istoty

ALEATORIKA kompozičná hudobná technika využívajúca prvky neistoty a náhodnosti
ATAR staroiránsky symbol čistoty
BALMES jeden z najvýznamnejších španielskych filozofov 19. storočia, nosným pojmom jeho filozofie je pojem istoty (certeza, certitúdo) (Jaime Luciano, 1810-1848)
ČÍRIM zbavujem nečistoty
HYFA hubové vlákno, z ktorého je tvorené podhubie a plodnica podhubia spôsobe života, opatrenia na ochranu zdravia, najmä udržiavanie čistoty, duševná vyrovnanosť
HYGIENA náuka o udržaní čistoty
HYGIENA zdravoveda, osobná čistota, čistota prostredia, náuka o zdravom spôsobe života, opatrenia na ochranu zdravia, najmä udržiavanie čistoty, duševná vyrovnanosť
KARÁT jednotka rýdzosti zlata, zlatnícka jednotka, zlatnícka miera čistoty zlata
KARBONÁCIA zušľachťovanie textílií pôsobením kyseliny sírovej na rastlinné nečistoty vlny, umelé sýtenie oxidom uhličitým, napr. Nealkoholických nápojov, konzervácia dreva opaľovaním
KLAV symbol čistoty Krista