Výsledky vyhľadávania pre Kolísanie

BALANS kolísanie
FLUKTUÁCIA kolísanie
INTRACYKLICKÉ KOLÍSANIE kolísanie populačnej hustoty druhu v priebehu roka
LIBRÁCIA výkyv, kolísanie
NUTÁCIA špirálovitý pohyb niektorých rastlinných orgánov, kolísanie zemskej osy pôsobením príťažlivosti Mesiaca, otáčavé pohyby rastlín
TITUBÁCIA kolísanie pri chôdzi (lek.)