Výsledky vyhľadávania pre Navat

ABONOVAŤ objednávať, predplácať si (noviny)
AGNÓZIA neschopnosť rozpoznávať predmety
ACHROMATOPSIA farbosleposť, neschopnosť rozoznávať určité farby a farebné odtiene
APORTOVAŤ vykonávať aport, prinášať na povel
ASANOVAŤ vykonávať asanáciu
ASZ Asociácia súkromných zamestnávateľov (skr.)
ATENTÁTNIK vykonávateľ atentátu
AZZ Asociácia zamestnávateľských zväzov
BIRMOVAŤ vykonávať birmovku
BOOK objednávať, po anglicky