Výsledky vyhľadávania pre Jednotka zn. T

ATA ozn. pre tlak v absolut. jednotkách
CENTAL jednotka zn. ctl
CI curie (zn.), jednotka rádioaktivity
SAV jednotka Savart (zn.)
STILB jednotka jasu (zn. sb)
STILB staršia jednotka jasu zn. sb